بایگانی برچسب: سفر در زمان

مدیریت زمان و نظریه نسبیت انیشتین

مدیریت زمان و نظریه نسبیت انیشتین

نوشته: مصطفی علیزاده کسانی ، که به فیزیک اعتقاددارند، می دانند که تمایز بین گذشته، حال و آینده، تنها توهمی ماندگار است. آلبرت انیشتین در این مقاله که حاصل مطالعه و تحقیق است،  تلاش می کنیم با بررسی نظریه نسبیت انیشتین، ارتباط آن را با زمان بررسی کنیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم […]